baner

Odstojniki - płuczka

1. zabezpiecza instalację kanalizacyjną.

2. pozwala na odzysk bezpowrotnie traconej gliny.
W kolejnych komorach osadnika sedymentują coraz drobniejsze frakcje gliny. Wypływająca woda jest wolna od zanieczyszczeń.schemat odstojnikafoto odstojnika